Kunstproject van fotograaf Linus Harms en mij. Het is een eerbetoon aan onze voorvaderen die een hard, zwoegend bestaan hebben geleid. Informatie en werken kunt u vinden op een speciaal hiervoor gemaakte site. De werken zijn te koop. Bij dit kunstproject is een archiefdoos uitgegeven. Informatie hierover is ook te vinden op deze site. Zie:https://watfoarofgie.wixsite.com/watfoarofgie